Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Sarpsborg torg

Organisering av tusenårsjubileet

Sarpsborg 2016 skal være et prosjekt for og med byen. Derfor skal personer fra Sarpsborg-samfunnet og personer fra Sarpsborg kommunes administrasjon sammen utforme jubileets innhold.

Dette arbeidet ble tidlig organisert ved å opprette fire faggrupper innenfor fokusområdene historiesynliggjøringbyutvikling og fest. Disse faggruppene la fram en jubileumsrapport i desember 2010 som var et tidlig utgangspunkt for arbeidet med tusenårsjubileet. 

Sarpsborg 2016 er organisert som en del av kommunens virksomhet, men med en ekstraordinær styringsstruktur.

Sarpsborg 2016 ledes av Svein Halvorsen i byselskapet iSarpsborg.

Det er Bystyret i Sarpsborg som eier Sarpsborg 2016. Det er nedsatt en egen jubileumskomite som har overordnet myndighet og mandat til å forberede og gjennomføre tusenårsjubileet innenfor eget budsjett og handlingsprogram vedtatt av Bystyret. Komiteen skal foreta overordnede prioriteringer og strategivalg. Jubileumskomiteen består av representanter for ulike interesser i Sarpsborg.

Dette er jubileumskomiteen:

Sindre Martinsen-Evje, AP (vara: Elsie Brenne, AP)
Linda Engsmyr (AP) (vara: Elise Waagen, AP)
Stein Erik Westlie, FRP (vara: Marit Kildedal, H)
Tom Wahlgren, Sarpsborg Idrettsråd (vara: Borghild Johanne Øby)
Chiga Bisimwa, Flerkulturelt råd
Erlend Alvsvåg, ordfører Ungdommens bystyre (vara: Hanna Elise Bratli)
Kari Pedersen, varaordfører Ungdommens bystyre (vara: Simon Nilsen)
Erling Loraas, Eldrerådet (vara: Ellen-Marie Mikkelsen)
Trond H.F. Kasbo, Kristent lederråd (vara: David Hetlelid)
Jon Karlsen, Kulturrådet (vara: Øyvind Frydenlund

Her finner du offentlige dokumenter knyttet til tusenårsjubileet

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere