Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Even Ballangrud Andersen

Bilde av Even Ballangrud-Andersen

Hovedfag i arkeologi og mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo. Har også tatt enkeltemner i arkeologi, historie og arkivutdanning. Jobber litt med et prosjekt om vikingtidens krigføring.

Tidligere ansatt som arkeolog hos Riksantikvaren og med arkeologiske utgravninger. Jobber nå ved kommunearkivet i Fredrikstad kommune.


Mine blogginnlegg

 • Døpefonter fra Østfold

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Perlen fra middelalderen

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

 • Woduride – brødherren

  Flere hundre år før Sarpsborg ble til levde det en mann i Tune som må ha vært en mektig mann.

 • Borgarting

  Borgarting var et av Norges fire store landskapsting i vikingtid og middelalder.

 • De tolv brødres borg

  Hvor lå de tolv brødres borg? Her forsøker vi å gi deg svaret.

 • Syslemann av Borgarsysle

  Det meste man vet om Arnbjørn Jonsson stammer fra to kilder, Baglersagaen og Håkon Håkonssons saga

 • Spennende Valdisholm

  Valdisholm er en øy i Glomma mellom Skiptvedt og Eidsberg i Østfold. Her lå i middelalderen en av Norges få steinborger.

 • Olav Geirstadalv og Gokstadhaugen

  Forrige innlegg omhandlet Olav Geirstadalv. Mange har villet at dette skulle være hans grav, nemlig Gokstadhaugen med Gokstadskipet.

 • Alvheim og rikssamlingen

  Når det gjelder begynnelsen på den norske rikssamlingen har nok Østfold spilt en større rolle enn det man vanligvis får inntrykk av.

 • Husebygårdene i Østfold

  Husebygårdene er en spesiell type stormannsgård som gjerne forbindes med konger, særlig i Vingulmorkriket og særlig Østfold.

 • Rostadskipet og Tuneskipet

  De tre mest kjente gravene i Norge fra vikingtid er uten tvil de tre skipsgravene Gokstad, Oseberg og Tune.

 • Kirken i Borg

  Tune kirke i Sarpsborg var en av hovedkirkene på Østlandet rundt år 1100.

 • Borg-krusifikset

  Mange husker sikkert historien bak hvordan Sarpsborg fikk tilbake krusifikset fra middelalderen, som hadde tilhørt en av kirkene her i byen.

 • Olavsvollen del 3

  Undersøkelsen av Olavsvollen i 2002 ga enda flere svar på spørsmålene om vollens alder.

 • Olavsvollen del 2

  Denne mynten fra første halvdel av 1000-tallet er funnet i Olavsvollen.

 • Olavsvollen del 1

  Olavsvollen regnes som Olav den helliges forsvarsverk ved Sarpsfossen.

 • Ryttergraver og båtgraver

  Vi har mange spennende graver fra vikingtiden. Noen av de mest interessante er ryttergraver og båtgraver.

 • Kammergraven fra Haugen i Rolvsøy

  På gården Haugen i Rolvsøy like ved der gravhaugen med Tuneskipet lå var det også en annen type grav som skiller seg kraftig ut fra vanlige vikingtidsgraver.

 • Østfold i sagaene - del 2

  Snorre Sturlasson har med mange navn og steder i sitt verk Heimskringla. Denne bloggen er del 2.

 • Østfold-navn og steder i Snorresagaen del 1

  I denne artikkelen skal jeg gå igjennom hvilke steder og navn fra Østfold Snorre Sturlasson har med i sitt verk Heimskringla.

Se alle blogger

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere